Verktyg som skapar engagerade möten

Idag sker allt fler möten och event än någonsin tidigare. Något som också gör det allt viktigare att skapa annorlunda och engagerande möten. När vi på Just Right Media nyligen anordnade ett event med olika föreläsare inom mediabranschen, tog vi därför hjälp av ett nytt verktyg kallat Event app. Event app är en helt ny app som underlättar för samtliga deltagare vid ett event. Genom appen kan samtliga deltagare exempelvis…