Vi är med kontor

Sedan en tid tillbaka har vi upplevt att våra kontorslokaler har varit lite för trångbodda eftersom vi har vuxit och blivit fler. Nu har vi äntligen hittat en kontorslösning som passar oss perfekt. Vägen dit har däremot varit lång och då vi av erfarenhet vet att majoriteten av företagen i Stockholm kämpar med kontorsfrågan, tänkte vi därför dela med oss av hur processen och tankegången har sett ut för oss!